Kan våra känslor göra oss sjuka? Sjukdom genom ett Kinesisk medicinskt perspektiv.

Kan våra känslor göra oss sjuka? Och kan vi bli sjuka om vi befinner oss för länge i vind?

 

Svaret är ja, enligt traditionell Kinesisk medicin. 

 

TKM står för traditionell Kinesisk medicin. Inom TKM har man en annorlunda syn på vad som skapar sjukdom hos människan, i jämförelse med västerländsk medicin. Man anser att människan blir sjuk pga. yttre eller inre patogena faktorer. Yttre faktorer är väder, och inre faktorer är våra känslor. Både yttre och inre patogena faktorer består av fem faktorer.

 

Vi människor är inte designade för att hålla fast vid våra känslor. Känslor är ett uttryck av energi, som i TKM kallas qi. Vi är inte designade och skapta för att hålla fast vid känslor och låta dessa bli kroniska. Istället är vi och våra organ designade för att upplev känslor, och låta dessa röra på sig genom olika uttryck. När känslorna blir långvariga finns risk att de skapar sjukdom. 

 

Inre orsaker till sjukdom – de fem känslorna

 

En del säger att det finns sju känslor, och en del förklarar dessa känslor genom antalet fem. Oavsett är dessa känslor en inre orsak till en störning av harmoni i kroppen, och dessa känslor kan skapa sjukdom om de inte balanseras. För mycket ilska kan ska lika mycket obalans som för mycket glädje. De kommer dock manifesteras genom olika fysiska symptom. 

 

De fem känslorna är: ilska, glädje, sorg, oro (övertänkande) och rädsla. Dessa känslor är normala att uppleva, och vi bör uppleva dom till en viss grad, mer eller mindre hela tiden. Att uppleva känslor är att vara människa. Problem uppstår endast när dessa känslor tar över, och blir långvariga. När sorg blir kronisk och obearbetad finns risk att detta skapar sjukdom. När ilska inte får uttryckas på ett hälsosamt sätt, kan ilska skapa obalans i kroppen som kan utvecklas till sjukdom.

 

Det finns en del inom TKM som menar att den största orsaken till sjukdom är våra känslor. Med andra ord behöver vi hitta hälsosamma sätt att hela tiden reglera vårt känsloliv, för att hålla oss hälsosamma. 

 

Vart och en av dessa fem känslor är sammankopplade, enligt TKM, med ett organ i kroppen. Det innebär, att dessa känslor påverkar hela kroppen, men att varje känsla har en specifik koppling, energimässigt, till ett organ i vår kropp. Exempelvis är sorg energimässigt något som till största del påverkar våra lungor. En människa i ”kronisk sorg” lider risk för att uppleva fysiska besvär kopplade till lungorna. En annan människa som upplever för mycket ilska lider risk för att levern kan uppvisa fysiska symptom. Glädje är kopplat till hjärtat, och för mycket glädje, att hela tiden söka efter mer och mer glädje, är inte bra för vårt hjärta. Oro och övertänkande (ältande) påverkar vår mjälte, som har starkt samband med vår mage och matsmältning enligt TKM. Rädsla påverkar våra njurar. 

 

Att lära sig hantera sitt känsloliv är en stor del av TKM och dess holistiska syn på människan. Det finns flera sätt att balansera kroppens känslor, där akupunktur är en stor del. Genom akupunktur kan kroppens organ balanseras, där akupunktören, genom diagnos och samtal med patienten, finner ut vilket organ som behöver balanseras och harmoniseras beroende på den unika individen. Det kan nämligen även vara så, att ett organ i sig är i obalans, vilket kan uttrycka sig i känslor. Det går åt båda hållen. En lever i obalans kan uttrycka sig genom ilska, frustration och irritation. 

 

Yttre orsak till sjukdom – de fem ”väderslagen” 

 

Vi kan bli sjuka av långvariga och kroniska känslor som inte balanseras i tid. Men vi kan även bli sjuka genom att vi spenderar för mycket tid i sol och hetta, eller om vi utsätts för alldeles för mycket vind. 

 

De yttre faktorerna till sjukdom är: vind, hetta, kyla, torka och fukt. Dessa är kopplade till olika säsonger, och även till specifika organ i kroppen. 

 

Att dessa yttre faktorer skapar sjukdom är inget som sker såvida det inte finns ett försvagat ”försvar” i kroppen. Ju starkare försvar kroppen har, desto lättare kan kroppen ”figtha” dessa yttre faktorer, vilket gör att de inte penetrerar kroppen på djupet och skapar obalans eller sjukdom. Har vi ett försvagat försvar så kan vind, kyla, hetta, fukt eller torrhet ta sig in i kroppens organ, där sjukdom kan skapas. 

 

Inom TKM brukar man säga: bli inte för varm, inte för kall, och balansera dina känslor. Kanske inte ordagrant, men typ så. Vad dom säger är i princip att vi människor bör lära oss att leva enligt naturens säsonger, samt hantera våra känslor på ett hälsosamt sätt. Under vintern är det kyla som dominerar naturen. Detta innebär att det t.ex. inte är lämpligt att vara ute och springa och svettas, då detta öppnar våra porer och kyla kan ta sig in kroppen. Vi behöver då driva ut kylan ur kroppen innan den kan ta sig djupare in i våra leder, och skapa besvär. 

 

Låter det logisk? Kanske inte. Eller så kanske det gör det, ju mer du lär dig om traditionell Kinesisk medicin. Vilket jag hoppas kunna bidra med, steg för steg, genom dessa artiklar, eller blogginlägg, som mest troligt kommer att ge svar samtidigt som det kommer att skapa frågor. 

 

Vill du lära dig leva i enlighet med naturens säsonger, så är dessa artiklar bara en ”aptitretare” inför kommande online kurs i ”konsten att leva enligt naturens säsonger”. Vi kan nämligen förhindra ohälsa och skapa hälsa genom att lära oss att leva i enlighet med naturen. Vi kommer från naturen, och i naturen finner vi många svar. 

 

Vill du komma på behandling för att balansera din kropp, sinne och själv – välkommen att boka behandling här – eller hör av dig med frågor

SOFIE, x